Debatt: Agera för en bättre sjukvård, Lena Hallengren

Debatt

Vi ligger efter jämförbara länder vad gäller grundläggande politiska åtgärder som krävs för att dra nytta av precisionsmedicin. Vi manar därför regeringen att prioritera frågan, lära av andra länder och agera handlingskraftigt, skriver företrädare för Agenda för hälsa och välstånd.

Läs hela vår debattartikel på dagenssamhalle.se.