Verksamhet Onkologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har tagit fram filmer om cancerrehabilitering. Filmerna kan fungera som ett stöd till dig som patient eller anhörig, för att skapa ett så gott liv som möjligt under och efter cancerbehandlingen.

Filmerna består av förkortade sammanfattningar av de föreläsningar om cancerrehabilitering som Verksamhet Onkologi har. De riktar sig till dig som behandlas eller har behandlats för cancer men också till närstående.

Cancerrehabilitering är allt som kan göra att livet blir så bra som möjligt före, under och efter behandlingen av sjukdomen. Behovet av rehabilitering kan skilja sig beroende på typ av cancer. Det kan också skilja sig från person till person och se olika ut i olika faser av sjukdomen. 

Mer information och se filmerna här >>>