Vår undersökning visar att för 27 % av patienterna som sökte vård i primärvården, för symtom som senare visade sig vara cancer, krävdes två besök innan det till exempel togs blodprov för en större utredning. För 36% togs inga prover alls!

Vi presenterar hela undersökningen på vårt Kunskapsseminarium den 25 oktober!