Pressmeddelande Världscancerdagen 4 februari 2022

Nätverket mot cancer ska kartlägga cancerrehabiliteringen i Sverige. Sjöbergstiftelsen har beslutat tilldela Nätverket mot cancer ett bidrag på 1,2 miljoner kronor.

− Vi är oerhört tacksamma att Sjöbergsstiftelsen har gett oss denna möjlighet att driva frågan om jämlik och god cancerrehabilitering i Sverige. Vi vet att detta är ett eftersatt område som nu kan belysas och utvecklas, säger Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot cancer.

Sjöbergstiftelsen inrättades 2016 efter det att affärsmannen Bengt Sjöberg, som själv drabbats av cancer, donerat två miljarder kronor i syfte att främja vetenskaplig forskning med huvudsaklig inriktning på cancer, hälsa och miljö. Bengt Sjöberg kom ursprungligen från Lysekil men bodde och verkade i många år i Hongkong.

− Rehabilitering är en ofta förbisedd del av cancervården och just inom rehabiliteringsområdet ser vi de största avvikelserna från den jämlika vården genom att regionerna gör olika prioriteringar, säger Sjöbergstiftelsens ordförande Ingemar Sjöberg. Därför känns det extra viktigt att satsa på en kartläggning av behov och hitta metoder för att införa individanpassad cancerrehabilitering från utredning till palliation.

− Vi är en forskningsstiftelse som stödjer utveckling av metoderna för rehabilitering, fortsätter Sjöberg. Vi är därför överens med Nätverket mot cancer att vi, för att få resultat som vi kan arbeta vidare med, behöver kartlägga vilka behov som finns och vilka som täcks av regionerna respektive av andra aktörer. Med en gemensam syn på situationen kan vi sedan ta fram en handlingsplan för att på bästa sätt bidra till rehabiliteringens utveckling i Sverige. I förhållande till de stora belopp som satsas på cancervården i övrigt kan effekterna av rehabiliteringsinsatser vara mycket stora för såväl individer som samhälle.

Nätverket mot cancer är en oberoende ideell förening där samtliga cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer är välkomna att samarbeta. Visionen är ett samhälle fritt från cancer, där alla erbjuds samma möjlighet till prevention, diagnosticering, behandling, vård och omsorg, rehabilitering, palliativ vård och social trygghet.

För mer information:

Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer
0704-97 49 09

Ingemar Sjöberg, ordförande Sjöbergstiftelsen
070-799 14 79