Ordförande i RCC Norrs patient- och närståenderåd, Alexandra Andersson från Skellefteå, har själv upplevt hur det är att leva nära cancer. Hon använder nu sina erfarenheter för att lyfta patientperspektivet inom cancervården.

Läs inlägget här >>>

ALexandra medverkade även under Världscancerdagen 2021 där hon delade sin berättelse, se filmen här: