”Precisionshälsa syftar till ökad och mer jämlik hälsa genom att använda data om individens biologi, livsstil och miljö för att förebygga, diagnostisera och behandla med precision. Genom att utnyttja den fulla potential som modern sjukvård och forskning kan erbjuda med precisionshälsa får vi:

  1. friskare befolkning – med hjälp av prevention kan vi minska risken för sjukdomar
  2. skräddarsydd diagnostik, behandling och bot för personer vars sjukdom ej går att undvika.

Sverige har mycket goda möjligheter att utveckla och dra nytta av precisionshälsa, med alla fördelar det för med sig både för individer och samhällsekonomi. För att utvecklingen inte ska fördröjas mer än nödvändigt är det viktigt att beslutsfattare har god insikt i detta paradigmskifte och kan agera därefter.

Medlemmarna i ”Agenda för hälsa och välstånd” har därför gemensamt arbetat fram detta kunskapsuderlag som beskriver möjligheterna med precisionshälsa, såväl som de förutsättningar som måste finnas på plats för att kunna dra nytta av framstegen. Vi har även utvecklat mål som vi sammanfattar i rapporten.”

Läs hela rapporten här >>>