Rätt vård på rätt plats vid rätt tillfälle – Politikerna smiter från ansvaret för cancervård

Riksdagen

Nätverket mot cancer har frågat riksdagspartierna hur de vill arbeta för en bättre och mer koncentrerad cancervård. Alla pekar ut regionala cancercentrum, RCC, som lösningen. Men även om RCC har kompetensen, så har de ingen makt över plånboken, skriver ordföranden för Nätverket mot cancer.

Läs hela vår debattartikel på Dagens samhälle.