Lathunden innehåller listor över symtom per diagnos och förslag på utredning. Denna lathund utformades innan SVF infördes. Du som vårdgivare ska därför utgå från dessa. Dock fyller lathunden en roll som snabb överblick över alarmsymtom. En del vårdcentraler använder den som stöd vid bokning av läkartider per telefon. När det gäller handläggning av symtom på cancer eller välgrundad misstanke om cancer hänvisas till SVF i kunskapsbanken.se.

Länk till Lathunden >>>

Länk till Marcela Ewings avhandling >>>