Även om nya behandlingar blir rekommenderade av de främsta experterna, så tar det i Sverige i snitt 17 år för att nå 80 procent av vården och patienterna. Det är nära nog en generation. En del nya behandlingar når aldrig patienterna.

RAS Reflex testning är ett exempel på när vården inte blir uppdaterad med ny kunskap. Biomarkörtestet har funnits i många år, ändå används det på många håll i Sverige inte direkt vid diagnosen spridd tarmcancer.

Läs hela vår debattartikel på Dagens samhälle >>