LäkemedelsVärlden – 19 oktober 2020

Tack vare ett nytt anslag kan Karolinska universitets-laboratoriet bidra till säkrare hpv-tester i hela världen.

Karolinska universitetslaboratoriet har fått ett anslag på nära tolv miljoner kronor för att utveckla kvaliteten på hpv-screening världen runt. Det är Bill and Melinda Gates foundation som beviljat anslaget.

– Gates foundation gör stora satsningar för global hälsa, i det här fallet för att utrota livmoderhalscancer. Vi är glada över att få vara en del av detta, säger professor Joakim Dillner, FoU-chef på Karolinska universitetslaboratoriet, i ett pressmeddelande.

Hpv-screening viktigt verktyg

Screening för att identifiera kvinnor som bär på humant papillomvirus, hpv, är en viktig del av arbetet för att på sikt utrota livmoderhalscancer. Sådan screening rekommenderas av bland andra Världshälsoorganisationen, WHO, och svenska Socialstyrelsen. Hpv-tester visar vilka kvinnor som har störst risk att utveckla livmoderhalscancer.

Tillsammans med hpv-vaccinationer kan hpv-screening, enligt WHO, göra det möjligt att utrota livmoderhalscancer. WHO har beräknat att 90 procent av de 570 000 fall i världen som inträffar varje år, hade kunnat undvikas med hjälp av hpv-baserad screening och vaccination.

Sverige ligger långt framme i forskning om hpv-screening och -vaccination. Nyligen publicerade till exempel forskare vid Karolinska institutet den första breda studien som visar ett starkt samband mellan hpv-vaccinering och minskad risk för livmoderhalscancer.

Med hjälp av mångmiljonanslaget ska nu Karolinska universitetslaboratoriet utveckla metoder för kvalitetskontroll. Metoderna kommer att kunna användas av alla laboratorier i världen som arbetar med hpv-screening. Detta gör det möjligt att kontrollera kvaliteten på hpv-analyser på ett standardiserat sätt.

– WHO har som mål att utrota livmoderhalscancer. Därför är det viktigare än någonsin att laboratorier kan jämföra sig med varandra, säger Joakim Dillner.

Som referenslaboratorium kommer Karolinska universitetslaboratoriet också att ta fram ett digitalt utbildningsprogram. Programmet ska sprida kunskap om hur laboratorier över hela världen ska kvalitetssäkra sitt arbete med hpv. Dessutom kommer det svenska laboratoriet att stödja andra laboratorier genom att göra nya analyser av svårtolkade prover.