Tillsammans: Vård & Politik är en mötesplats för välfärdspolitisk dialog om framtidens hälsa, vård och omsorg i Almedalen 2023.

Med tyngdpunkt i öppna och perspektivskapande samtal, högt i tak och rika möjligheter till värdefulla möten bjuder vi in till Almedalen Classic.

Välkomna!

 

https://leadinghealthcare.se/arena-tillsammans/

 

Plats för samtliga evenemang:

Volare Vinbar, Strandgatan 20

ONSDAG 28 juNi

08:00 – 09.20: Heta panelen

Vad vill politikerna (M & Mp) ska ske inom hälso- och sjukvårdsområdet? Hur ska framtidens hälso- och sjukvård utformas?

Här vänder vi på perspektiven och låter politiker fråga ut en panel av experter om sina hjärtefrågor. På onsdagen kan man lyssna till företrädare för Moderaterna och Miljöpartiet. Politikerna ställer frågor till experter från organisationsforskning, läkemedelsbranschen, medtech och patientorganisationer, som utifrån sina roller får besvara dem.

Frukost serveras från 07.30 till 08.00.

Medverkande:
Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister, Moderaterna
Ulrika Westerlund, riksdagsledamot socialutskottet, Miljöpartiet

samt en expertpanel från stiftelsen Leading Health Care, Lif – de forskande läkemedelsföretagen, Swedish Medtech och Medtech4Health, samt patientrepresentanter.

9.30 – 10.50 TEMADAG LOKALT

Resurssättning av framtidens hälso- och sjukvård

Sverige ska vara ett föregångsland när det gäller att införa innovationer och nya behandlingar i hälso- och sjukvården. Hur säkrar vi framtidens kompetens för att vården ska vara redo för utvecklingen?

Svensk hälso- och sjukvård håller en hög kvalitet, men bristande koordinering, långsamt upptag av innovationer och arbetsmiljöproblem är utmaningar som tycks eviga. Utmaningarna med fördelning av knappa resurser och kompetensförsörjning växer när växer när befolkningen ökar och blir äldre samtidigt som finansierings- och rekryteringsbasen minskar. Samtidigt sker framstegen inom medicinsk forskning, innovation, medicinteknik- och läkemedelsutveckling i en rasande takt och en datadriven sjukvård skapar förutsättningar för bättre diagnostik, vård och behandling. Hur ska resurserna satsas och vilka kunskaper och samarbeten behövs inom vården idag – och imorgon – för att kunna använda de avancerade läkemedelsbehandlingarna, diagnostiken, medicintekniken till bästa nytta för patienterna?

Keynote:

Sara Lewerentz, Regiondirektör, Region Jämtland-Härjedalen

Panel:
Fredrik Larsson (M), vice ordförande regionstyrelsen, Region Värmland
Ann-Marie Wennberg Larkö, professor, sjukhusdirektör Sahlgrenska och ordförande, Vårdkompetensrådet
Tobias Alfvén, ordförande, Svenska läkarsällskapet
Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet
Lena Strömberg, Vd och programdirektör, MedTech4Health
Anna Krohwinkel, forskningschef, stiftelsen Leading Health Care
Peter Leander, samhällspolitisk chef, Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Moderator:
Peatrus Laestadius, vice vd, Swedish Medtech


Torsdag 29 juNi

08:00 – 09.20: Heta panelen

Vad vill politikerna (S, V & C) ska ske inom hälso- och sjukvårdsområdet? Hur ska framtidens hälso- och sjukvård utformas?

Här vänder vi på perspektiven och låter politiker fråga ut en panel av experter om sina hjärtefrågor. På torsdagen kan man lyssna till företrädare för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Politikerna ställer frågor till experter från organisationsforskning, läkemedelsbranschen, medtech och patientorganisationer, som utifrån sina roller får besvara dem.

Frukost serveras från 07.30 till 08.00.

Medverkande:
Lena Hallengren, riksdagsledamot och gruppledare, Socialdemokraterna
Carina Örgård, regionråd VGR, Vänsterpartiet
Christofer Bergenblock, riksdagsledamot, Centerpartiet

samt en expertpanel från stiftelsen Leading Health Care, Lif – de forskande läkemedelsföretagen, Swedish Medtech och Medtech4Health, samt patientrepresentanter.

9.30 – 10.50 TEMADAG NATIONELLT

Statligt huvudmannaskap eller ökad nationell styrning – helt eller delvis?

Under våren 2023 tillsätts den utredning som ska analysera för- och nackdelar för ett delvis eller helt statligt huvudmannaskap. Vilka utmaningar finns inom life science kopplat till ett decentraliserat beslutsfattande, och skulle de utmaningarna kunna mötas av en ökad statlig/nationell styrning?

Svensk hälso- och sjukvård brottas med stora problem kopplat till långa väntetider, bristande tillgänglighet och kontinuitet, ojämlikhet och arbetsmiljö. Samtliga partier ser utmaningar med ett ansvar för vården uppdelat på 21 olika huvudmän, och samtliga har öppnat upp för ökad nationell styrning, om än i olika grad. Läkemedel och medicinteknik är en integrerad del av vården och spelar en stor roll i den omställning som hälso- och sjukvården befinner sig i. Vilka utmaningar finns inom dessa områden kopplat till ett decentraliserat beslutsfattande, och skulle de utmaningarna kunna mötas av en ökad statlig/nationell styrning?

Keynote:

Anna Krohwinkel, stiftelsen Leading Health Care

Panel:
Lina Nordquist (L), ledamot, socialutskottet
Britta Wallgren, vd, Capio
Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, SKR
Ida Kåhlin, förbundsordförande, Sveriges Arbetsterapeuter
Thomas Magnusson, ordförande, Diabetes Sverige
Sara Johansson, intressepolitisk chef, Cancerfonden
Petrus Laestadius, vice VD, Swedish Medtech
Johan Färnstrand, vd, Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Moderator:
Hans Winberg, stiftelsen Leading Health Care

FREDAG 30 juNi

08:00 – 09.20: Heta panelen

Vad vill politikerna (KD, L & SD) ska ske inom hälso- och sjukvårdsområdet? Hur ska framtidens hälso- och sjukvård utformas?

Här vänder vi på perspektiven och låter politiker fråga ut en panel av experter om sina hjärtefrågor. På fredagen kan man lyssna till företrädare för Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna. Politikerna ställer frågor till experter från organisationsforskning, läkemedelsbranschen, medtech och patientorganisationer, som utifrån sina roller får besvara dem.

Frukost serveras från 07.30 till 08.00.

Medverkande:
Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister, Kristdemokraterna
Lina Nordquist, riksdagsledamot socialutskottet / gruppledare, Liberalerna
Linda Lindberg, riksdagsledamot socialutskottet / gruppledare, Sverigedemokraterna

samt en expertpanel från stiftelsen Leading Health Care, Lif – de forskande läkemedelsföretagen, Swedish Medtech och Medtech4Health, samt patientrepresentanter.

9.30 – 10.50 TEMADAG EUROPA

EU sätter spelplanen för life science i Sverige

Hur påverkar EU:s lagstiftning och forsknings- och innovationsprogram förutsättningarna för reformagendan för life science i Sverige? Vad ser branschen, politiken och patienterna som viktigast för att stärka innovations- och konkurrenskraften, och säkerställa att Europa och Sverige är i framkant?

Sverige avslutar EU-ordförandeskapet efter ett intensivt halvår, där ett prioriterat område har varit att stärka EU:s konkurrenskraft. För en stabil och motståndskraftig sjukvård, god hälsa och tillväxt måste vi säkra en långsiktigt hållbar life science-sektor i Europa. Det kräver ett gott forskningsklimat och rätt förutsättningar för Life Science-företagen att utveckla innovativa lösningar. Flera processer är på gång inom EU. Det handlar om bland annat om EHDS, ny läkemedelslagstiftning, MDR, IVDR, AI Act och omstöpningar av EU:s forsknings- och innovationsprogram. Vilken inverkan får detta på innovationstakten och förutsättningarna för reformagendan för Life Science-sektorn i Sverige? Vad ser branschen, politiken och patienterna som viktigast för att säkerställa innovations- och konkurrenskraften?

Keynote:

Jenni Nordborg, chef internationella relationer, Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Medverkande:
Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen vård och omsorg, SKR
Helen Fritzon (S), Europaparlamentariker
Anders Blanck, ordförande, Leading Health Care
Lars-Ingvar Johansson, vice ordförande, Nätverket mot cancer
Anna Lefevre Skjöldebrand, vd, Swedish Medtech
Lena Strömberg, programdirektör, Medtech4Health

Moderator
Hans Winberg, generalsekreterare, stiftelsen Leading Health Care