Många patienter söker för symptom som kan vara tecken på cancer, men där vårdcentralerna inte tänker cancer i första hand. Alldeles för ofta vittnar människor om två-siffriga antal besök på vårdcentral innan de slutligen får remiss för vidare utredning om eventuell cancer. Detta kan ta flera år.

– Cancer är en akutsjukdom och att tidigt upptäcka cancer, få en diagnos och behandling kan vara livsavgörande. För de flesta cancersjukdomar avgör tidpunkten för diagnos hur det ska gå för den som drabbas, om det går att sätta in effektiv behandling och om patienten överlever, säger Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer.

Alarmsystem för 18 cancersjukdomar

Det finns idag färdiga riskvärderingsinstrument, alarmsystem, för cancer som kan införas på vårdcentraler i Sverige. Storbritannien är ett föregångsland och har ett riskvärderingsinstrument för 18 olika cancersjukdomar. Metoden tittar tillbaka ett år i patientens journalsystem och larmar läkaren på vårdcentralen om en patient har symptom, eller mönster av symptom, som kan vara cancer. 

– Svensk forskning från Göteborg visar att sådana system även skulle fungera väl på svenska vårdcentraler. Varför är larmsystemet inte infört? Finns det några planer på att göra det? Under tiden detta utreds dör tusentals patienter i förtid, säger Margareta Haag.

Nätverket mot cancer har låtit SIFO göra en undersökning av lägesbilden för denna fråga och har intervjuat politiker inom hälso- och sjukvårdsnämnderna i de 21 regionerna, de sex Regionala cancercentrumen (RCC) samt RCC i Samverkan. 

SIFO-undersökningen kommer att presenteras på Världscancerdagen 4 februari. Är du intresserad av undersökningen innan dess så hör av dig till presskontakt.

Frågor:

Margareta Haag, Nätverket mot cancer: 070-497 49 09

Presskontakt: Lena Bergling, 070 2345 158, Annika Eliasson, 0702 35 43 35. info@rmpmedia.se

pastedGraphic.png
Ordförande Margareta Haag