#Världscancerdagen 4 februari:
Kan cancer utrotas? Och hur då i så fall?

Välkommen den 4:e februari och hör William Hamilton, professor diagnostik i primärvården, från Exeter University, Storbritannien, berätta om hur framtiden ser ut för att kunna upptäcka cancer riktigt tidigt.

Det går också att följa föreläsningar och debatter via vår Facebook-sida.