Precisionshälsa – en av våra prioriterade frågor!

Om precisionshälsa

”Precisionshälsa syftar till ökad och mer jämlik hälsa genom att använda data om individens biologi, livsstil och miljö för att förebygga, diagnostisera och behandla med precision. Genom att utnyttja den fulla potential som modern sjukvård och forskning kan erbjuda med precisionshälsa får vi:

  • Friskare befolkning – med hjälp av prevention kan vi minska risken för sjukdomar
  • Skräddarsydd diagnostik, behandling och bot för personer vars sjukdom ej går att undvika.

Se avsnittet om precisionshälsa från Almedalen 2022

Gensekvensering/ Nya terapier

Frida Lundmark, Lifs Life Science-expert, PhD i experimentell neurologi (neurogenetik) från KI.

Anna Martling, professor i kirurgi vid Karolinska Institutet (KI) och överläkare och kolorektalkirurg inom Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Jonathan LindEnhetschef TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 

Margareta Haag, Nätverket mot cancer – patientföreträdare

Se avsnittet om precisionshälsa från Världscancerdagen 2022

Vad behövs för att patienter ska få verklig nytta av utvecklingen inom precisionshälsa i Sverige?

Acko Ankarberg Johansson(KD), Ordförande Riksdagens socialutskott
Agneta Karlsson, Generaldirektör TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Karin Båtelson, Ordförande Sjukhusläkarna | Klinisk neurofysiolog
Margareta Haag, Ordförande Nätverket mot cancer
Markus Lingman, Årets AI svensk 2021, MD, PhD, Strateg, sjukhusledningen, överläkare, Region Halland
Richard Rosenquist Brandell, Ordförande GMS, professor i klinisk genetik vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, ledamot Nobelkommittén

Samlad fakta, artiklar, kunskap och viktiga publikationer

om precisionshälsa i Sverige!