10 år med cancerstrategin – från ord till nollvision cancer

Fler än 60 000 personer får cancer varje år i Sverige. Totalt är vi över en halv miljon människor i Sverige som någon gång fått en cancerdiagnos. Vi blir fler och fler. Om tio år beräknas 1 miljon vara direkt drabbade. Vilka behov har dagens och framtidens cancerpatienter? Hur ska vården anpassas för att motsvara behov och förväntningar?

Den 4 februari 2020 genomförde Nätverket mot cancer Världscancerdagen.

Se alla programpunkter via SVT Forum >>>

Några röster från dagen

Mediabevakning under Världscancerdagen

Dagens samhälle debattartikel ”Alla cancerpatienter har rätt till bästa behandling >>>

TV4 Nyhetsmorgon samtal mellan Margareta Haag, ordförande NMC och Lena Hallengren, socialminister >>>

Arja Leppänen, Årets cancernätverkare, fick stor uppmärksamhet i media, läs mer här:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=7400573

http://www.onkologiisverige.se/arja-leppanen-arets-cancernatverkare/

Direktsändning i SVT från dagen finns här >>> 

FILM Det handlar om oss!

Plats: Hotell Sheraton, Stockholm
Tid: 4 februari 2020, kl. 09.00 – 14.30. Inregistrering från kl 08.00
Moderator: Anders Åker, chefredaktör DOKTORN

För elfte året arrangerar Nätverket mot cancer seminarium under den internationella Världscancerdagen 4 februari. Syftet med Värdscancerdagen är att öka kunskapen om cancerpatienternas och närståendes situation hos allmänhet, profession och beslutsfattare, samt påverka beslutsfattare att ge mer resurser till cancervården.

  Ladda ner programmet som pdf här > 200204_Program_VCD2020

  Program

  9.00 9.15
  Visning av film.
  Moderator Anders Åker och ordförande Margareta Haag, Nätverket mot cancer, hälsar välkommen.

   

  9.15 10.15 Tio år med cancerstrategin – vad fungerar? Vad fungerar inte?
  Varför har cancerstrategin inte nått en vård på lika villkor? Vad måste göras de kommande 10 åren?

  • Göran Hägglund, tidigare socialminister (KD), initiativtagare till den nationella cancerstrategin.
  • Lena Hallengren (S), socialminister.
  • Camilla Waltersson Grönvall (M), socialpolitisk talesperson.
  • Hans Hägglund, nationell cancersamordnare Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt ordförande Regionala Cancercentrum i samverkan (RCC).
  • Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer. 

  Utdelning av hedersutmärkelse till en person som betytt mycket för cancervården i Sverige.

  10.15 – 10.25 Presentation av enkätsvar
  De viktigaste frågorna från Nätverket mot cancers medlemsföreningar.

  Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer.

  10.25 10.40 Kaffepaus 

  10.40 – 11.10 Hur förbättrar vi cancervården tillsammans?
  Problem och lösningar diskuteras. Hur kan Regionala Cancercentrum, RCC, tillse att cancervården blir så som regeringen stakat ut?

  • Hans Hägglund, ordförande RCC i samverkan.
  • Lena Sharp, RCC Stockholm Gotland.
  • Anna-Lena Sunesson, RCC Norr.
  • Srinivas Uppugunduri, RCC Sydöst.
  • Thomas Björk-Eriksson, RCC Väst.
  • Johan Ahlgren RCC Uppsala Örebro
  • Lise-lott Eriksson, Nätverket mot cancer.

   

  11.10 – 11.40 Tillsammans mot cancer
  Patientsamverkan förbättrar cancervården, varför används inte den kraften mer? Hur kan patientföreträdare bli inkluderade i vården? Hur kan Sveriges kommuner och regioner, SKR, hantera denna viktiga fråga?

  • Helena Conning, Nätverket mot cancer.
  • Kathrin Wode, överläkare i onkologi, verksamhetsutvecklare RCC Stockholm Gotland.
  • Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör Vårdanalys.
  • Anders Henriksson (S) 2:e vice ordförande Sveriges Kommuner och Regioners sjukvårdsdelegation.
  • Hans Hägglund, nationell cancersamordnare Sveriges Kommuner och Regioner, SKR samt ordförande Regionala Cancercentrum i samverkan, RCC.

   

  11.40 12.20 Cancercertifierade vårdcentraler
  Vid färdigbehandlad cancerbehandling slutar cancersjukvården ta hand om patienten. Därför behövs fler vårdcentraler som är cancercertifierade och som kan ta hand om patienten under och efter avslutad behandling.

  • Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingsregionråd, Stockholm.
  • Maria Hellbom, verksamhetschef, Centrum för cancerrehabilitering Stockholm, SWEDPOS.
  • Margareta Haag, Nätverket mot cancer.

  12.20 – 13.00 Lunch och filminspelning av kortintervjuer
  Vad är det bästa och det sämsta med cancervården? Publiken får säga sin mening.

   

  13.00 – 14.10 Nätverket mot cancers tre prioriterade frågor

  >Tidig upptäckt i sikte
  I England används metoder som tidigt kan upptäcka risk för cancer. När får vi detta i Sverige?

  • William Hamilton, professor diagnostik i primärvården, Exeter University, Storbritannien.
  • Daniel Forslund (L), ordförande SKR:s Beredning för digitalisering.
  • Marcela Ewing, MD, PhD, verksamhetsutvecklare RCC Väst.
  • Charlotta Sävblom, MD, PhD, verksamhetsutvecklare RCC Stockholm Gotland.
  • Mia Rajalin, Nätverket mot cancer.

  >Utrotning av cancer
  Vi har chansen att utrota livmoderhalscancer och samtidigt stoppa cirkulationen av HPV i samhället. Det kan vara utrotat 2025 om vi startar nu. Vad behöver vi göra? Vad väntar vi på?

  • Barbro Sjölander, Nätverket mot cancer.
  • Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi Karolinska Institutet, ordförande i Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention.
  • Acko Ankarberg (KD), ordförande socialutskottet. 

  >Rätten till nuvarande och framtida behandling
  Varför har vi inte en nationell styrning av cancervården och tvingar fram en rättvis vård och behandling?

  • Rickard Rosenquist Brandell, professor vid Karolinska Institutet och projektledare för Genomic Medicine Sweden.
  • Petrus Laestadius, vice VD, Swedish Med Tech.
  • Anders Blanck, VD, LIF – de forskande läkemedelsföretagen.
  • Jenni Nordborg, regeringens samordnare för Life Science.
  • Olof Karlsson, Nätverket mot cancer.

   

  14.10 – 14.20 Kåseri: Skillnaden i att vara patient och konsument.
  Lars-Ingvar Johansson, Nätverket mot cancer.

   

  14.20 – 14.30 Presentation av Årets Cancernätverkare och avslutning
  Margareta Haag och Anders Åker.

  Stort tack till våra sponsorer