Category Archives: Debatt

Svenska patienter får inte del av nya behandlingar

Almedalen Debatt

Även om nya behandlingar blir rekommenderade av de främsta experterna, så tar det i Sverige i snitt 17 år för att nå 80 procent av vården och patienterna. Det är nära nog en generation. En del nya behandlingar når aldrig patienterna.

RAS Reflex testning är ett exempel på när vården inte blir uppdaterad med ny kunskap. Biomarkörtestet har funnits i många år, ändå används det på många håll i Sverige inte direkt vid diagnosen spridd tarmcancer.

Läs hela vår debattartikel på Dagens samhälle >>

Vi köper billigt vaccin och riskerar ungas liv

Debatt

Sverige har möjlighet att inte bara förhindra HPV-relaterad cancer och sjukdom utan också i stort få bukt med effekterna av HPV (humant papillomvirus).

Nu ser det ut som Sverige väljer att inte ta den möjligheten utan riskerar att lägga sig på absolut lägsta nivå vad det gäller skydd mot HPV-viruset som orsakar flera olika cancerformer hos både män och kvinnor.

Hela 80 procent av oss kommer att utsättas för HPV-viruset någon gång under livet. Viruset ligger bakom cancer och kondylom (könsvårtor) i livmoderhals, penis, anus och svalg.

För det flesta läker infektionen av sig själv men för nästan 1 200 personer varje år blir effekten av viruset cancer.

Läs hela debattartikeln på Aftonbladet.se.

”Världens bästa vård av cancer” är en myt!

Debatt

Se cancer som en akutsjukdom – alla dagar året runt! Då slipper människor dö i onödan.

När jag träffar människor som inte har haft någon nära erfarenhet av cancer, antingen som patient själv eller som närstående, får jag ofta höra att ”vi har ju ändå den bästa cancervården i världen!”.

Den finns en tro på att vi i Sverige gör allt vi kan, att sjukvården är enastående och att det ingen annanstans går att göra mer än här.

Läs hela vår debattartikel på Aftonbladet >>