”Individanpassad diagnostik och behandling av cancer”

Precisionshälsa syftar till ökad och mer jämlik hälsa genom att använda data om individens biologi, livsstil och miljö för att förebygga, diagnostisera och behandla med precision. Precisionsmedicin, som är en viktig och central komponent inom precisionshälsa, innebär i korthet utvecklandet av skräddarsydd diagnostik, behandling och uppföljning baserat på individens unika behov och förutsättningar. Ett viktigt mål är att kunna gå från att bota och/eller lindra till att hindra sjukdom. Mer precisa preventiva insatser har stor potential att förbättra människors hälsa. Både lidande och kostnader minskar i takt med att vi kan implementera precisionshälsa.

Medverkande i frukostsamtal om precisionshälsa:

Anna Alassaad
Senior koordinator, TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Kerstin Sollerbrant
Senior forskningsexpert, barncancerfonden
Jenni Nordborg
Chef för internationella relationer på Lif
Kjell Bergfeldt
Projektledare Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling,Verksamhetschef Skandionkliniken 
Margareta Haag
Patientrepresentant, Nätverket mot cancer

För mer information om Världscancerdagen 2024 och fler frukostsamtal: