Som ett led i att säkerställa att de framsteg som görs inom läkemedelsforskningen kommer patienterna till del krävs en stärkt nationell hälsoekonomisk kapacitet för att utvärdera nya läkemedel mot cancer. Bedömningarna gäller nya läkemedel som ska användas på klinik och görs utifrån förfrågningar från regioner.

TLV ska senast den 31 januari 2024 lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Läs mer här >>>