Debattartikel 13 maj – Tidingen Evidence

– Vi har utbildat om cancer och de standardiserade vårdförloppen på drygt 150 vårdcentraler och på träffar med distriktsläkare och distriktssköterskor. Vi har uppdaterat information om vårdförloppen på Viss.nu och representerat primärvården i regionala och nationella vårdprogramgrupper. Vi har också tagit fram mallar för remisser i journal- systemet för kolorektalcancer och bröstcancer.

– Från början var uppdraget att informera primär- vårdspersonal om SVF, men när vi ser och får höra om saker som inte fungerar så arbetar vi även med att lösa de problemen. Uppdraget i primärvården gäller inte bara den initiala utredningen utan hela vårdkedjan, även rehabilitering.

Varför remisser just för kolorektal- och bröstcancer?

– Vi började med dem för att de är vanliga cancerdiagnoser. Remisserna kan underlätta arbetet med SVF och göra det tydligt vilka kriterier som är uppfyllda. Om ett av kriterierna är uppfyllt måste sekundärvården ta sig an patienten. När vårdprogrammet för kolorektalcancer ändrades vid årsskiftet behövde vi ta bort förändrade avföringsvanor som ett kriterium ur remissen. För bröstcancer var det tidigare så att vissa läkare remitterade direkt till bröstcentrum medan andra remitterade till mammografi först. När vi tog fram SVF-remissen för bröstcancer var det en konsultationsremiss som gick direkt till ett bröstcentrum, men flödet gick oftast via mammografi. Det fanns en osäkerhet om hur man skulle hantera det, och vem som fick svaret. Därför har en ny SVF-remiss för mammografi tagits fram.

– Lungcancer är nästa cancerdiagnos där vi tror att en remiss kan hjälpa till att underlätta i flödet.

Läs hela artikeln här >>>