DN DEBATT 31/7.

Nätverket mot cancer skriver tillsammans med Göran Edbom, specialist i tumörsjukdomar och Roger Henriksson, senior professor, överläkare i onkologi att den i särklass billigaste insatsen för att rädda människor från att dö i cancer är prevention och screening.

Trots det brister den preventiva cancervården, vilket leder till att vi nu i väntrummen ser allt fler från socioekonomiskt svagare grupper med avancerade cancersjukdomar. Något som tydligt exponerats under coronapandemin.

Läs hela debattartikeln här:

Cancerexperterna Göran Edbom, Margareta Haag och Roger Henriksson:

”Många dör i cancer på grund av senfärdiga beslutsfattare”

Eller ladda ner som pdf:

”Många dör i cancer på grund av senfärdiga beslutsfattare” – DN.SE

Läs också de repliker som inkommit:

Hans Hägglund, nationell cancersamordnare SKR och ordförande för Regionala cancercentrum i samverkan:
”Strukturerad samordning av cancervården ger bra resultat”

Hans-Olov Adami, professor emeritus i cancerepidemiologi, Karolinska institutet, professor  emeritus i epidemiologi, Harvard university:
”Cancerscreeningens nytta är kraftigt överskattad”

Slutreplik

Göran Edbom, Margareta Haag och Roger Henriksson:
”En vetenskaplig och klinisk sanning att tidig upptäckt av cancer räddar liv”