Politisk enighet blandades med viss polemik och förhoppningar med farhågor när riksdagens socialutskott anordnade öppen utfrågning om precisionsmedicin. Att de nya möjligheterna inom diagnostik och behandling innebär ett paradigmskifte kunde riksdagsledamöter, branschföreträdare och experter enas om.

– Den lägesbild som gavs blir ett viktigt underlag för socialutskottets fortsatta arbete med frågor som rör precisionsmedicin, sade utskottets ordförande Acko Ankarberg Johansson, Kristdemokraterna.

Hon väckte frågor kring utmaningar som en jämlik vård där alla får del av precisionsmedicinska framsteg, finansieringsmodeller och hur staten bäst kan stödja forskning och utveckling.

Överlag vilade annars en nästan uppsluppen stämning i riksdagens förstakammarsal där patientföreträdare beskrev fall av mirakel tack vare precisionsmedicin och där ledamöter påpekade det något ovanliga med politiskt fokus på stora framtidsmöjligheter inom vården. Utfrågningen kunde också följas via webb-tv.

 

 

Läs hela artikeln här >>>