I september genomfördes en temadag om precisionsmedicin. Nu finns möjlighet att ta del av föreläsningarna i efterhand digitalt. Ämnen som tas upp och frågor som ställs är: Vad är precisionshälsa? Precisionsmedicin – vad är det? Omvårdnad under behandling, Utmaningar och utveckling precisionsmedicin för melanom och Patientperspektivet.