Är du förälder till ett barn som avslutat en behandling mot cancer? Behöver du stöd för att må bättre? Nu genomför U-Care vid Uppsala universitet ett forskningsprojekt inom vilket föräldrar får använda ett internetbaserat självhjälpsprogram. Programmet har utvecklats tillsammans med föräldrar till barn som haft cancer. I projektet undersöker de om föräldrar önskar använda programmet och upplever det som hjälpsamt. Huvudansvarig forskare är professor Louise von Essen och projektet stöds av Cancerfonden, Vetenskapsrådet och Barncancerfonden.

Om du är intresserad av att delta eller vill veta mer, besök www.u-care.se/Engage eller skicka e-post till foraldrar@kbh.uu.se eller ring 018-471 65 77.

Du anmäler dig till projektet via www.u-care.se/Engage med hjälp av följande rekryteringskod: [NMCR2]