Anna Kiessling, Cecilia Winberg, Helena Ullgren, Ida Kåhlin, Kjell Olsson, Margareta Haag, Mikael Johansson och Oili Dahl.
Foto: Ulf Sirborn, Emil Malmborg, Anders G Warne

Följ i Nya Zeelands fotspår och säkra en nikotinfri framtid för kommande generationer, föreslår debattörer från bland annat Svenska läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening.

Publicerad i Dagens Medicin: 26 oktober 2022, 05:30

Det här är opinionsmaterial – Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för

Rökning är den dominerande påverkbara orsaken till flera cancersjukdomar. (1) Är det då rätt att lägga över allt ansvar på barnet eller den unge att stå emot trycket och avstå från rökning? Kampanjen Lagar för alla barns framtid, framtagen av tankesmedjan Tobaksfakta och dess medlemsorganisationer, argumenterar för starkare tobaksreglering. Barn ska slippa ta striden mot tobaksindustrin och slippa nikotinberoende. Detta ställer vi oss bakom. 

Den europeiska kampanjen Prevcan – cancer prevention across Europe baseras på den europeiska kodexens tolv rekommendationer för cancerprevention. Först ut är rekommendationen ”Rök inte. Använd inte någon form av tobak”. 

Behöver Sverige bry sig om det, är vi inte i princip ”klara” med rökning som folkhälsoproblem? Målet är att 95 procent av befolkningen ska vara rökfri 2025 och i dag röker cirka 6 procent av befolkningen. Trots det insjuknar cirka 6 000 personer årligen i cancer till följd av tobaksrökning – cancerfall som kan förebyggas (2).  

Sverige har som uttalat mål att förhindra att minderåriga börjar använda tobak och att bli bättre på att förebygga ohälsa orsakad av tobak (3). Att skydda barn från tobak och dess skadliga effekter är prioriterat i EU:s plan mot cancer. 

Trots det röker en av tio elever i årskurs nio och en av fem elever i gymnasiets årskurs två (4). Nio av tio tobaksdebuter sker i tonåren, ofta efter social påtryckning. Rökning och snusning är vanligare bland elever i skolor med lägre socioekonomisk sammansättning. Samma mönster ses i den vuxna befolkningen (5). Cigarettberoende bland män är sex gånger vanligare i gruppen med kort jämfört med lång utbildning och bland kvinnor är skillnaden nära nio gånger (6).

Sveriges tobaksförebyggande arbete med till exempel tillståndsplikt för försäljning, åldersgräns och rökfria miljöer syftar till att begränsa tillgängligheten och minska efterfrågan (7). Det finns dock fortfarande fler politiska verktyg att ta till, så som exponeringsförbud, neutrala förpackningar och tobaksfri skoltid, åtgärder som bland annat lyfts i Regionala cancercentrums positionspapper för ett rökfritt Sverige. 

Precis som i Sverige har andelen som röker i Nya Zeeland minskat under de senaste åren. Trots det vågar Nya Zeeland prova nya proaktiva metoder för att nå målet att över 95 procent av befolkningen ska vara rökfria år 2025. De är först i världen med att helt sonika förbjuda tobaksförsäljning till dem som är födda 2008 och senare. 

Intresset för Nya Zeelands initiativ är stort, bland annat i Frankrike och Storbritannien. Även den danska regeringen har undersökt möjligheten att förbjuda försäljning av cigaretter till personer som är födda efter 2010, med motiveringen att en starkare politik behövs för att säkra en rökfri framtid (8). I en färsk Novusundersökning, gjord på uppdrag av A Non Smoking Generation, ser vi att det finns ett starkt stöd i allmänheten för en helt tobaksfri generation. Nära två av tre i den yngre målgruppen tycker att Sverige borde införa ett tobaksförbud för ungdomar födda ett visst årtal eller senare. 

Varför följer inte Sverige i Nya Zeelands fotspår? Förbjud tobaksförsäljning till alla som är födda efter 2010. Säkra en tobaks- och nikotinfri framtid för kommande generationer nu!

Agneta Alderstig, förbundsordförande, Riksförbundet Visir

Ann Post, kanslichef, Tobaksfakta 

Anna Kiessling, ordförande kommittén för prevention och folkhälsa, Svenska läkaresällskapet 

Cecilia Winberg, förbundsordförande, Fysioterapeuterna

Helen Stjerna, generalsekreterare, A Non Smoking Generation

Helena Ullgren, ordförande, Sjuksköterskor i cancervård

Ida Kåhlin, förbundsordförande, Sveriges Arbetsterapeuter

Joacim Larsen, vik ordförande Nationella arbetsgruppen för Cancerprevention, Regionala cancercentrum i samverkan

Kjell Olsson, ordförande, Dietisternas riksförbund

Lena Sjöberg, kanslichef, Yrkesföreningar mot tobak

Margareta Haag, ordförande, Nätverket mot cancer

Mikael Johansson, ordförande, Svenska planeringsgruppen för lungcancer

Oili Dahl, ordförande, Svensk sjuksköterskeförening

Till artikeln i Dagens medicin >>>