Ny rapport om immunterapi och den svenska cancervården

Idag, 13 april, lanseras en rapport om immunterapi och den svenska cancervården. Syftet med rapporten är att öka kunskapen och hitta nya vägar för framtidens cancervård i Sverige.

Cancer är en av vår tids största folksjukdomar och var tredje person drabbas av sjukdomen någon gång under sitt liv, men ges alla människor samma möjligheter till bot och överlevnad.

  • Nätverket mot cancer strävar efter ett samhälle där vi erbjuds samma möjlighet till diagnostisering, behandling samt vård och omsorg. Framtiden ser lovande ut, med större möjligheter till tidig upptäckt av cancer, men även nya behandlingsformer som kan ge ökad överlevnad. Det är av yttersta vikt att vi hittar vägar förbi de flaskhalsar som gör att innovativa behandlingar inte når patienter i tid, säger Margareta Haag, ordförande, Nätverket mot cancer.

En fråga om tid

I dagens samhälle ger modern teknik oss större chanser till tidig upptäckt av cancer, och det är möjligt att öka överlevnaden tack vare nya behandlingsformer. För att alla patienter ska få tillgång till dessa nya behandlingsalternativ är det dock flera saker som måste fungera felfritt. Cancerbehandling handlar om TID – att rätt patient får rätt vård i tid, och för att det ska kunna ske ser Nätverket mot cancer att Sverige måste:

  • använda den senaste tekniken i vården för att möjliggöra tidig diagnos.
  • införa hälsoekonomiska modeller för att bedöma nya läkemedelsinnovationer.
  • intensifiera standardiseringen av vårdförloppet i cancervården och säkerställa ett flöde.
  • åstadkomma korta väntetider på rätt behandling.
  • komma tillrätta med ojämlik vård mellan olika regioner.
  • digitalisera uppföljning av vård för att säkerställa att rätt patient får rätt behandling.

Om immunterapi

Immunterapi är en målinriktad behandlingsform som använder kroppens eget immunförsvar för att förstöra cancerceller och kan användas både på egen hand eller tillsammans med andra behandlings­alternativ, till exempel cytostatika.

En stor fördel med att nyttja immunförsvaret för att bekämpa cancer är möjligheten att uppnå en lång och kontinuerlig effekt. Medicinska framsteg har gett oss moderna behandlingsmetoder som immun­terapi och därigenom gjort att allt fler cancerpatienter kan leva i många år efter att ha fått diagnos.

Rapporten ”Immunterapi – nytt hopp för vägen framåt” är producerad av Nätverket mot cancer i samarbete med MSD.

Läs rapporten här: NMC_e-rapport_Immunterapi – nytt hopp för vägen framåt_FINAL

Frågor: Margareta Haag, Ordförande, Nätverket mot cancer: 0704-97 49 09

Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patientföreningar och intresseorganisationer på nationell nivå. Vi arbetar för att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige. Våra huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och patienträttigheter.

 

De riksorganisationer som ingår är: Barncancerfonden, Blodcancerförbundet, Cancerföreningen PALEMA, Cancer­kompisar, ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet, Lungcancerföreningen, Njurcancerföreningen, Nätverket mot gynekologisk cancer, Sarkomföreningen samt Svenska Ödemförbundet. www.natverketmotcancer.se