Är jag inte säker som Cancerpatient? Självklart kan du känna dig trygg med svensk cancervård och vara förvissad om att personalen arbetar för att ge dig bästa möjliga behandling och omsorg. Dessutom pågår sedan 10 – 15 år ett intensivt arbete med att göra sjukvård bättre och säkrare.

Patienter och närstående har dock hittills inte haft någon framträdande roll i detta arbete, vare sig i Sverige eller internationellt. Detta trots att det faktiskt finns saker patienter och närstående kan bidra med för en säkrare cancervård. Och det är detta vi beskriver i ”Säker Cancervård”. Syftet är inte att skrämma upp eller att vältra över ansvar, utan att ge dig och dina närstående en möjlighet att bidra till att din vård blir säkrare. ”Säker cancervård” vänder sig därför till dig som är eller har varit patient inom cancervården samt till närstående.

”Säker cancervård” är ett samarbete mellan Nätverket mot cancer, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag och Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland. Den kommer att presenteras i sin helhet på Världscancerdagen 4 februari 2018, men kan redan nu läsas på vår hemsida: http://www.natverketmotcancer.se/om-cancer/informationsmaterial/