Rehabilitering ska vara att vården och andra aktörer tillsammans med patienter bygger ett hälsofrämjande liv, med mesta tänkbara livskvalitet. Det ska nås med nya sätt att arbeta med rehabilitering vid cancerdiagnoser, och en metodik för samordning och ledning som gör att patienter och närstående uppfattar att de har en partner. 

Med utgångspunkt i diagnosen lungcancer ska insatsen förändra och förnya synen på hur rehabilitering kan vara en plattform för utvecklad egenvård och personcentrerad vård. Ny metodik, systemutveckling, center för digital rehabilitering och utbildningsinstrument är exempel på förväntade resultat från insatsen. Fokus vidgas från överlevnad till att människor så långt det är möjligt ska leva hållbara, långa och friska liv.

Insatsen är ett utvecklingsarbete som pågår till 2024. Arbetet kommer spridas och skalas upp nationellt och internationellt. Läs mer på Nollvivion cancer >>>