EU:s cancerplan stakar ut mål för hur EU:s medlemsländer bör arbeta för att färre ska drabbas av cancer, fler ska överleva, och kunna leva ett gott liv under och efter en behandling. Nu tillsätter Cancerfonden en expertkommitté som ska granska Sveriges arbete med att genomföra cancerplanen i Sverige.

Med hjälp av EU:s cancerplan (”Europe’s Beating Cancer Plan”) ska antalet personer som insjuknar och dör i cancer i Europa minska. Planen består av tydliga målsättningar, förslag på nationella prioriteringar och konkreta satsningar. Den innehåller även åtgärder som ska stödja medlemsländernas egna insatser och åtgärder för att samordna arbetet på EU-nivå.

– EU:s cancerplan kan bidra till att Sverige snabbare når fler framsteg i kampen att besegra cancer. Men om vi ska implementera EU:s cancerplan nationellt på ett framgångsrikt sätt blir det viktigt att Sveriges cancerpolitik granskas av några av våra främsta experter på området, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden

Nu tillsätter Cancerfonden en oberoende expertkommitté med uppdrag att kartlägga, följa och granska genomförandet av EU:s cancerplan i Sverige. Bland annat kommer de titta på vilka åtgärder som faktiskt genomförs i Sverige och hur Sverige tar vara på finansieringsmöjligheter som EU:s cancerplan erbjuder. Kommittén ska även lämna förslag på åtgärder på antingen EU-, nationell eller regional nivå som ska bidra till ett snabbare genomförande av planen i Sverige. Man kommer också se till hur Sverige är representerat och deltar i olika EU-gemensamma grupperingar och initiativ kring cancerplanen. Ledamöterna består bland annat av patientföreträdare, forskare och före detta politiker.

– Jag är väldigt glad för det här initiativet från Cancerfonden. Det är ett konkret sätt att agera som en samhällsaktör för att påverka de möjligheter Sverige har för att komma längre i arbetet mot cancer, säger Mats Eriksson, ordförande för kommittén och f d regionråd och f d ordförande i Sveriges Kommuners och Regioners (SKR) sjukvårdsdelegation.

Kommitténs ledamöter:

Ordförande:
Mats Eriksson – konsult, f.d. regionråd och f.d. ordförande SKR:s sjukvårdsdelegation (M)

Övriga ledamöter:

  • Gunvor G Ericsson – sjuksköterska, f.d. riksdagsledamot och f.d. statssekreterare (MP)
  • Gunilla Gunnarsson – onkolog, f.d. tidigare nationell cancersamordnare och f.d. särskild utredare
  • Margareta Haag – ordförande Nätverket mot cancer
  • Peter Allebeck – professor i socialmedicin vid Karolinska institutet och överläkare vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin vid Region Stockholm
  • Charlotta Dabrosin – professor i onkologi och överläkare vid onkologiska kliniken, Linköpings universitet
  • Claude Marcus – barnläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och professor i pediatrik vid Karolinska Institutet
  • Joakim Dillner – professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska Institutet, enhetschef för Karolinska Sjukhusets Center för Cervixcancerprevention och FoU-chef vid Karolinska Universitetslaboratoriet

 

Till cancerfonden https://www.cancerfonden.se/press/ny-expertkommitte-ska-granska-sveriges-cancerarbete-3350717