Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Diarienummer: S2022/04845

Publicerad 

Efter överläggningar har staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) slutit en överenskommelse om Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2023.