Ur förordet:

”Varje år dör cirka 4,000 svenskar av lungcancer – den dödligaste cancerformen. Utöver den sjukdom,

lidande och död som drabbar lungcancerpatienter påverkas även den svenska samhällsekonomin,

då lungcancer beräknas kosta 3,7 miljarder kronor årligen, vilket utgör ungefär tio procent av de

samhällsekonomiska kostnaderna för cancer.

Majoriteten av alla nya fall av lungcancer upptäcks sent, först i stadium IV, då cancern redan är spridd, och

tidig upptäckt är en fråga som Lungcancerföreningen har drivit länge. I en ny undersökning genomförd

med hjälp av Kantar Sifo Navigare har vi undersökt förloppet inom den hårt ansträngda primärvården och

i denna rapport presenterar vi resultatet av undersökningen samt ger förslag till hur vi kan förbättra den

svenska lungcancervården, för både patienter och samhälle.

Undersökningen visar bland annat att 38 procent av de svarande hade sökt vård på grund av långvarig

hosta, 24 procent för trötthet och 20 procent för smärtor, men 27 procent upplevde att symtomen inte togs

på allvar vid den initiala kontakten med vården, utan att flera besök krävdes för att påbörja utredning. För

18 procent vidtogs inga åtgärder alls trots flera vårdbesök.

59 procent uppgav att primärvården inte ställde frågor om ytterligare symtom vid första besöket,

i några fall krävdes det mer än tio besök innan patienten erbjöds göra lungröntgen eller dator-

tomografi, och för 20 procent tog det mer än fyra veckor för att få träffa en lungspecialist för fortsatt

utredning efter svar på röntgen/datortomografi.

Det är tydligt att primärvården har stora problem med ingångskriterierna till det standardiserade vårdförloppet

för lungcancer. Kriterierna innefattar symtom som ofta uppträder senare i sjukdomsförloppet

– här ser vi en möjlighet till förbättring!”

Läs rapporten från Lungcancerföreningen här >>>