Pressmeddelande från Socialdepartementet – 24 september 2020

För första gången har en nationell delegation tillsatts som ska verka för en ökad tillgänglighet med fokus på kortare väntetider. Delegationen utgår från januariavtalets punkt om en generalplan för kortare köer. Delegationens uppdrag är en central del i regeringens arbete för att ge bättre förutsättningar för en bra vård som ges i tid, i hela landet.

– Svensk hälso- och sjukvård håller hög medicinsk kvalitet, men väntetiderna behöver kortas. Jag är glad över att nu kunna presentera vilka ledamöter som kommer ingå i den delegation för ökad tillgänglighet som vi presenterade i augusti. Den kompetens och erfarenhet som ledamöterna besitter innebär sammantaget att delegationen är väl rustad för att ta itu med detta viktiga uppdrag, säger socialminister Lena Hallengren.

Gunilla Gunnarsson, läkare och specialist i tumörsjukdomar och tidigare nationell cancersamordnare vid SKR, utsågs i augusti till ordförande för delegationen. De ledamöter som nu presenteras kommer att ha en viktig rådgivande och stödjande roll i arbetet och gentemot ordföranden.

Läs hela pressmeddelandet här >>>