Rekommendationer för bättre samverkan

Samka! – eller samverkan 2.0 är ett initiativ för ett mer långsiktigt hållbart samhälle där alla invånare tillsammans bidrar och kan uppnå bästa möjliga hälsa och välbefinnande över tid.

Till Samka! >>> 

Du kanske minns att Riksförbundet Sällsynta diagnoser har varit med och skrivit en rapport om hur du kan nå en bättre samverkan när personer med många olika bakgrunder ska samarbeta. Läs rapporten nedan!

Rapporten har spridits vid många olika sammanhang och tagits emot med stort intresse. Men det har även efterfrågats möjlighet till mer individuellt stöd för att förbättra sina samarbeten. Denna möjlighet ges nu tack vare finansiellt stöd från Vinnova.

Gruppen bakom rapporten kommer under 2024 ta fram lättillgängligt informationsmaterial om hur du kan förbättra dina samarbeten i form av korta videos och reflektionsövningar. Behöver du mer handgripligt stöd är du välkommen till ett tiotal dialogmöten som kommer arrangeras under 2024.

På den nya hemsidan samka.se finner du uppdaterad information om kommande möten, nytt material och andra relevanta tips. Anmäl dig i mejllistan, så missar du inget.

Samka – vad är det?
Förresten, Samka! är ett gammalt svenskt ord för att samla, föra, bringa, skaffa tillsammans (Svenska ordbok 1870) och kopplar vårt arbete tillbaka till projektet Samverkan 2.0.

 Läs mer på Sällsynta diagnoser >>>