Årsrapport 2020 – Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention

Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx) publicerar idag den nationella årsrapporten om cellprovtagning i Sverige 2020 med data till och med 2019. NKCx analyserar data om cellprover, vävnadsprover, HPV-test och kallelser från hela landet och publicerar årligen de väsentligaste indikatorerna om programmets kvalitet och resultat. Det här hänt och händer väldigt mycket inom detta område. Läs hela rapporten här.

Några av årsrapportens viktigaste nyheter
Den ökande incidensen av livmoderhalscancer verkar ha stannat av. Fortsatt ökning ses endast i 3/21 regioner.
Svarstiderna sjunker- mediansvarstiden för ett cellprov är nu i medeltal 14 dagar i Sverige.
Allt fler regioner verkar ha anammat 2015 års nationella screeningprogram: För första gången görs det fler HPV-tester än cytologi-tester av cervixprover i Sverige. Drygt 91% av svenska kvinnor i åldrarna 50-70 år får idag antigen ett cellprov eller en kallelse, tydande på att flertalet regioner idag följer 2015 års åldersgränser.
Uppkomsten av intervallcancer (cancer efter normalt cellprov) har kunnat uppmätas i samarbete med Socialstyrelsen. Intervallcancer har ökat sedan 2011 och uppkomsten skiljer upp till 4 gånger mellan olika laboratorier.
Hela 97% av avvikande cellprover följs upp i Sverige.
Täckningsgraden av screeningprogrammet ökar kraftigt och är i år 82%. Det är i synnerhet bland de äldre kvinnor som inkluderades först i och med 2015 års screeningprogram som täckningsgraden ökar, troligen på grund av att de nu nås av kallelser.
Systematiskt arbete för att kvalitetssäkra screeningen genom analys av förekomst av förebyggningsbara orsaker hos de kvinnor som får cancer (s.k. ”Audit”) genomförs nu på bred front.
Bred nationell uppslutning för att permanent utrota livmoderhalscancer är på gång

Frågor besvaras av:

Joakim Dillner, Ordförande NKCx, Tel: 0724682460

Länk till  Nationella Kvalitetsregistret för Cervixcancerprevention (NKCx) >>>