Tipsa Inspektionen för vård och omsorg

Här kan du tipsa IVO om risker och brister >>> 

Du kan tipsa IVO om risker och brister som du upplevt i hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen. Ditt tips kan komma att ligga till grund för en tillsyn från IVO.

Så här skriver IVO: ”Ditt tips blir inte ett enskilt ärende och du kommer inte att få någon återkoppling från IVO. Notera att ett tips inte är en formell anmälan eller ett klagomål. Som yrkesverksam har du fortfarande en skyldighet att rapportera avvikelser.”