Micaela Herslow, kontaktsjuksköterska på Barncancercentrum, Lund

Inom flera delar av barnsjukvården har man länge arbetat hårt för att övergången från barn- till vuxensjukvård ska bli så smidigt och bra som möjligt, med fokus på barnet och dess familj. På Barncancercentrum i Lund har man infört tjänsten transitionsjuksköterska, som både ska bidra till en än bättre effektuppföljning för ungdomar och unga vuxna, och ökad trygghet.

 

Sedan Mars 2021 arbetar Micaela som specialistsjuksköterska på Lunds uppföljningsmottagning för vuxna som haft cancer som barn samt på barncancercentrums nyckelmottagning med uppföljning inom 18 år. En del av uppdraget är att ansvara för transitionen mellan barn och vuxensjukvården.

—Övergången från barnsjukvård till vuxensjukvård upplevs många gånger som jobbig för patienten och familjen. Det insjuknar cirka 350 barn i cancer i Sverige varje år och avdelningen i Lund tar emot cirka 50 av dem. Några av barnen ska vidare in i vuxensjukvården vilket innebär en ”tuffare” vårdform och därmed eget ansvar för sin sjukdom, så min roll är att vara en slags brygga mellan barn- och vuxenvärlden, säger Micaela.

Läs hela artikeln här >>>