Webbinarium, 14 oktober – RCC

Kontaktsjuksköterskan har en nyckelroll i cancervården. I uppdraget ingår att ha det övergripande ansvaret för patient och närstående genom hela vårdkedjan, vara extra tillgänglig, upprätta Min vårdplan, informera om kommande steg i vård och behandling, ge stöd vid normala krisreaktioner och förmedla kontakter med andra yrkesgrupper, kliniker och sjukhus.


För en utomstående kan det framstå som ett omöjligt uppdrag att hinna och orka med. Men vad tycker kontaktsjuksköterskorna själva? Vad fungerar bra och vad fungerar möjligen mindre bra? Hur har covid-19-pandemin påverkat arbetet? Och hur kommer de nya nationella versionerna av Min vårdplan fungera, dels för de som redan använder Min vårdplan, dels för de som väntar på att få börja jobba med de nationella versionerna?

Se webbinariet i efterhand >>>