Forum för Healthpolicy anordnar webinarium 15 maj kl 9:30-14:30

Frågor:

Hur fungerar svenska hälso- och sjukvårdssystemet? Hur ser produktivitet och kvalitet ut? Psykiska (o)hälsan? Läkemedel? Patientens rättigheter? Samordnad vård?

Med tanke på rådande pandemi kommer föreläsarna även kommentera Covid-19 utifrån olika policyperspektiv.

Mer information och program finns här >>>

Utbildningsdagen är kostnadsfri, anmäl dig gärna här>>>