Man måste våga ta i de svåra frågorna menar Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot cancer som för tionde året i rad uppmärksammar Världscancerdagen med ett späckat program. Nytt för i år är att Add Health Media med Doktorn går in som mediepartner med syfte att tillsammans nå ut bredare med de frågor som måste få ta plats.

Nätverket mot cancer består av flera nationella cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer. Det är inte bara engagemanget på Världscancerdagen som fyller tio år utan även nätverket själva.

Startade som projekt

Tanken bakom Nätverket mot cancer var att skapa såväl opinion som öka kunskapen kring frågor som alla de olika patient- och intresseorganisationerna har gemensamt. Det började som ett projekt som ville skapa fokus på cancerfrågor såväl politiskt som i media inför riksdagsvalet 2010.

Redan året efter tog man beslutet att omvandla projektet till en ideell förening och arbetet började med att skapa såväl stadgar som styrelse och andra administrativa detaljer som det skulle komma att innebära. I och med det här beslutet fick Sverige ytterligare en stark opinionsbildande organisation vars mål var att lyfta fram, och ta i, de svåra frågor som berör cancersjukdom, vård och behandling.

Världscancerdagen – ett verktyg i kampen mot cancer

Nätverket mot cancer har en vision, ett samhälle fritt från cancer där alla erbjuds samma möjligheter. Därför drivs bland annat frågan om nationell samverkan och jämlik vård. Ett sätt att lyfta dessa frågor är att varje år uppmärksamma Världscancerdagen den 4 februari då politiker, vårdpersonal, forskare och inte minst patienter bjuds in till debatt och samtal kring dessa frågor.

Margareta Haag, själv canceröverleverare, har arbetat länge med frågor som berör cancerpatienter och är sedan 2018 ordförande för Nätverket mot cancer och även ordförande för Svenska Ödemförbundet.

– Vi har ett fullspäckat program i år och bland annat kommer vår nya socialminister, Lena Hallengren, att inviga dagen på Sheraton Hotel i Stockholm. Det kommer att vara debatt, heta stolen, diskussioner om såväl nutid som framtid inom cancervård och cancerbehandling, berättar Margareta Haag.

Med mindre än en vecka kvar är det bråda dagar för Margareta Haag som förutom att sätta ihop programmet även har en aktiv agenda när det handlar om opinionsbildning i de stora frågor som berör landets många cancerpatienter.

– I början var det andra som arbetade med Världscancerdagen men idag har den blivit dagen då vi har möjlighet att sätta samman ett program och fortsätta verka för en förändring men också ställa ansvariga lite mot väggen och få konkreta besked. I år har vi bjudit in politiske

kommentatorn och skribenten K-G Bergström som konferencier och förhoppningen är att han, med sin långa erfarenhet av att samtala med myndighetspersoner och politiker, har möjlighet att ställa även de lite obekväma frågorna. Det ska bränna till i debatten, säger Margareta Haag.

Doktorn går in som ny mediapartner

Nytt från i år är att Add Health Media som driver Doktorn har valt att gå in som mediapartner för Nätverket mot cancer och Världscancerdagen. Det gör man för att bland annat stärka kommunikationen och den mediala spridningen ytterligare.

– Det känns bra att Doktorn nu är med och kan sprida de här frågorna och hjälpa oss att nå ut till fler, konstaterar Margareta Haag.

Som en av landets största sajter inom medicin och hälsa så har man på Doktorn en lång erfarenhet av att arbeta med cancerfrågor och cancerrelaterad kunskap.

– Många av våra mest lästa artiklar berör området cancer och för oss känns det naturligt att gå in som mediapartner i något så viktigt som Världscancerdagen. Vi ska gemensamt försöka få dessa frågor att spridas bredare genom tidningsartiklar, artiklar på webben, film på våra väntrumstv-skärmar och även genom att faktiskt fysiskt närvara på Världscancerdagen. Det blir en debut för oss, som visserligen har haft en del samarbeten med patientföreningar och organisationer förut men det här blir första gången vi går in som officiell mediapartner, säger Anders Åker, chefredaktör på Doktorn.

Viktigt att lyfta de förebyggande åtgärder som finns

Nätverket mot cancer vill ha svar på stora och komplexa frågor inom vården och det betyder att organisationen även lyfter prevention, det vill säga förebyggande åtgärder som kan bidra till att minska andelen cancerfall.

– Att man jobbar så hårt med prevention är viktigt för oss också som media inom medicin, vi kan inte bara prata om sjukdomar jämt, då är det ju lite sent. Att istället belysa vad vi kan göra själva, det är en viktig del för oss som plattform, precis som det är oerhört viktigt att myndigheter och politiker också gör. I år lyfter Nätverket mot cancer till exempel frågor kring bättre information om rökning och solning, två faktorer som vi vet påverkar risken att drabbas för cancer. Samtidigt, som man mycket riktigt konstaterar på Nätverket mot cancer, så pratas det för lite om de förebyggande åtgärder som behövs och även om kunskapen generellt verkar öka finns det fortfarande mycket kvar att göra, konstaterar Anders Åker.

Anders Åker får medhåll av Margareta Haag som konstaterar att det på Världscancerdagens program idag återfinns en punkt för just detta.

– Varför görs det inte mer för att förebygga eller informera, varför drivs det inte fler kampanjer mot rökning eller hur vi solar säkert? Det är frågor som vi hoppas på att få något svar på under Världscancerdagen, säger Margareta Haag.

Världscancerdagen har varit öppen för den som vill besöka men nu har man avslutat möjligheten till anmälan i och med att det snart är dags. Nätverket mot cancer räknar med att cirka 200 besökare, patienter och ministrar minglar med journalister och beslutsfattare, läkare och experter.

– För tio år sedan gjorde knappt någon någonting runt Världscancerdagen. Vi hoppas på att kunna öka medvetenheten och kunskapen genom att nu för tionde året i rad arrangera den här dagen och jag ser fram emot den fjärde februari, avslutar Margareta Haag.

Världscancerdagen blir startskottet för det nya mediesamarbetet och under året kommer man att samarbeta ytterligare för att lyfta de frågor som Nätverket mot cancer behöver kommunicera mot både beslutsfattare och allmänhet.