Debattartikel 29 september 2020 – Kampen mot cancer 

Coronapandemin har reducerat många personers framtida överlevnadstid. Man avstår från att söka vård vid misstanke om allvarlig sjukdom. Många cancerfall diagnosticeras sent och då blir botande behandlingar inte längre ett alternativ.

Nätverket mot cancer har slagit larm länge om vikten av en tidig upptäckt. Under våren såg vi en minskning med 50 procent av nya patientfall i lungcancer remitterade från vårdcentraler i Västra Götaland. Det är förfärligt och förödande då lungcancer har hög dödlighet om den inte upptäcks i tid. För Region Stockholm minskade diagnosticering av lungcancer med 24 procent under maj månad.

Fler kvinnor dör av lungcancer än av bröstcancer och många av dem har aldrig rökt. Tjock- och ändtarmscancerfall minskade med 26 procent och bukspottskörtelcancer med 32 procent under våren. Vi får samma rapporter från hela landet – minskningen av antalet diagnosticerade cancerfall har ökat dramatiskt. Patienterna har gjort som sjukvården bett om: Stanna hemma! Människor får svaret: ”Du har nog inte Covid-19.” med resultat att: ”Nej, jag hade tydligen lungcancer” Symtomen var de samma.

Cancer är en akutsjukdom och det går inte att vänta med att komma igång med behandling. Men vi har inte sett några kampanjer eller informationsinsatser alls om detta.

Pandemin är inte över och antal personer som kommer att bli mycket sjuka och dö i onödan fortsätter att växa. Varför får inte ansvarig myndighet, Socialstyrelsen, uppdraget att gå ut med en informationskampanj; det var ju enkelt och snabbt gjort för kampanjen håll avstånd och tvätta händerna.

Det finns sätt att både hålla avstånd och komma till vården i tid. Grupper ska inte behöva ställas mot varandra, vi måste klara av både och. Det finns redan idag digitala metoder för riskutvärdering av cancer som kan införas i journalsystemet i primärvården utan större utmaningar. Konsekvenserna av att inte implementera metoder för tidig upptäckt blir ökad dödlighet i cancer, ökade funktionshinder och reducerad livskvalitet för personer som diagnosticeras i ett senare skede. Vi vill därför fråga de ansvariga för hälso- och sjukvården i Sverige: Varför införs inte dessa digitala metoder då de sparar liv?

Diskussioner har förts i över ett år med representanter för regioner, myndigheter och kunskapsorganisationer, professioner, företag och patientföreträdare. Under tiden saknas kunskap och metoder i primärvården för att kunna utvärdera symptom och risker för cancer. Nu krävs det mod och engagemang att ta beslut och våga gå före – annars är man bara en liten lort – och vem vill bli ihågkommen för det! Vi hjälper gärna till med såväl kunskap som arbete.

Nätverket mot cancer kräver därför att:

en informationskampanj om att söka vård vid misstanke om sjukdom görs NU!

att de digitala verktyg som finns för riskanalys för många olika cancerformer implementeras i primärvården NU!

Vi patienter har inte tid att vänta – inte ens i Coronatider. Statistik spelar inte någon roll för en person som söker vård för sent eller inte får en korrekt diagnos. Det kan vara för sent och döden är oåterkallelig.

Länk till artikel >>>

 

Margareta Haag

Ordförande, Nätverket mot cancer