Almedalen 2018

Almedalen 2018

Varmt välkommen till Nätverket mot cancer och Dagens medicins seminarium under Almedalen 2018.

Fortfarande dör 40 % av cancerpatienterna inom fem år efter att det fått sin diagnos

Beatrice Melin (t.v.) Margareta Haag (t.h.)

Beatrice Melin (t.v.) Margareta Haag (t.h.)

En rättvis cancervård med rätt vård på rätt plats vid rätt tillfälle är en förutsättning för att få ner den siffran. Genomarbetade förslag finns för att förbättra vården men är politikerna redo att genomföra dem?

Tema: Patienternas krav som kan förbättra cancervården – är politiken redo att agera?
Medarrangörer: Dagens Medicin
Moderator: Mikael Nestius, vd, Bonnier Business Media.
Tid: Måndag 2 juli, 14.40–15.40.
Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

Frågeställningar under seminariet

  • Hur kan kunskap om cancer införas i primärvården?
  • Hur kan riskbedömning införas och cancer upptäckas tidigt i primärvården?
  • Hur kan kontinuitet i vården säkras?
  • Hur kan ett enda patientflöde bli verklighet? Från utredning till palliativ vård
  • Hur kan patienträttigheterna stärkas och bemötande förbättras?
  • Hur kan patienterna bli medskapande i vården?

Politikerveckan i Almedalen är en viktig del av Nätverket mot cancers arbete för att lyfta cancervården – ur ett patientperspektiv – på den politiska agendan.

Medverkande:

Margareta Haag, ordförande, Nätverket mot Cancer,
Vuokko Elner, patientföreträdare ILCO och författare,
Anders Ekholm, vice vd, Institutet för framtidsstudier,
Göran Edbom, överläkare, onkologkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå,
Beatrice Melin, professor onkologi, nationell cancersamordnare, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ordförande för Regionala cancercentrum i samverkan,
Dag Larsson (S), oppositionslandstingsråd, Stockholms läns landsting, ordförande, sjukvårdsdelegationen, Sveriges kommuner och landsting, SKL,
Camilla Waltersson Grönvall (M), socialpolitisk talesperson.

Läs mer i programmet på Almedalsveckans hemsidan >>

Få uppdateringar via e-post

Skriv upp dig på vår e-postlista och få uppdateringar kring vår medverkan i Almedalen.