Kritiker: Billigt vaccin kan kosta unga livet

Upphandlingen av det nationella HPV-vaccinet, för skydd mot livmoderhalscancer, får allvarlig kritik. Enligt överläkaren och docenten Christer Borgfeldt och Nätverket mot cancer väljer Sverige lågt pris i stället för ett brett och kvalitativt skydd mot cancer. – Att...

”Vi är trötta på tomma löften – patienter dör”

Vi har fått nog av nya utredningar, strategier, valutspel och löften som aldrig kan kontrolleras om de faktiskt infrias. För medan politikerna håller på med det, så dör cancerpatienter, skriver Margareta Haag ordförande Nätverket mot cancer. Det sägs ibland att...

Svenska patienter får inte del av nya behandlingar

Även om nya behandlingar blir rekommenderade av de främsta experterna, så tar det i Sverige i snitt 17 år för att nå 80 procent av vården och patienterna. Det är nära nog en generation. En del nya behandlingar når aldrig patienterna. RAS Reflex testning är...

Vi köper billigt vaccin och riskerar ungas liv

Sverige har möjlighet att inte bara förhindra HPV-relaterad cancer och sjukdom utan också i stort få bukt med effekterna av HPV (humant papillomvirus). Nu ser det ut som Sverige väljer att inte ta den möjligheten utan riskerar att lägga sig på absolut lägsta nivå vad...

Samla mer data om vård för att göra den bättre och mer jämlik

Genom att samla in och använda vårddata i realtid kan man minska antalet vårdskador och öka kvaliteten och jämlikheten i vården. Sverige har unika möjligheter att samla in data, men den stora potentialen tas inte till vara, bland annat på grund av system som inte kan...

”Cancervården behöver någon som eldar på”

Nätverket mot cancers grundare, tidigare ordförande, och idag adjungerad till styrelsen i Nätverket mot Cancer för specifika uppdrag har blivit intervjuad i Life-time.se. Katarina Johansson har genom Nätverket mot Cancer blivit en av de starkaste rösterna i...