Category Archives: Övrigt

Ny styrelse och nya stadgar

Övrigt

Under ett par dagar i oktober samlades Nätverket mot cancers styrelse och medlemmar för dialogmöte och nätverksstämma.

Vid stämman antogs nya stadgar och en ny styrelse valdes.

Katarina Johansson omvaldes till ordförande. I styrelsen ingår också Margareta Haag, Kerstin Holmberg, Marie Robertsson, Bo Karlsson, Fredrik Hilding, Åke Hedin, Christian Pedersen och Christina Christoffersson.

Stort tack till avgående ordinarie ledamöter Christer Rolandsson, Carl Hamilton, Wictoria Hånell, Barbro Sjölander och Anders Petersson för ett under flera år väl utfört och uppskattat arbete.

Inget sjukhus ska operera färre än 100 fall per år och cancersjukdom!

Övrigt

Tumörkirurger som gjort många operationer av svår cancer får fler patienter att överleva. I Göteborg förbättrades överlevnaden vid avancerad äggstockscancer från 40 % till 61 % efter att operationerna började utföras av ett fåtal kirurger.

Men det går långsamt i Sverige med centraliseringen av avancerad cancerkirurgi. I länder som Storbritannien, Nederländerna och Danmark har den avancerade cancerkirurgin redan centraliserats.

– Allt ska inte centraliseras, men vissa saker där man vet att det kräver erfarenhet och patientvolymer är det en fördel för patienterna att komma till en enhet där man har god erfarenhet och kännedom om själva cancerdiagnosen, säger Pernilla Dahm-Kähler, överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Hör inslaget i Sveriges Radio Ekot.

Cancerstudier i Sverige

Övrigt

Regionala Cancercentrum har lanserat en ny e-tjänst – Cancerstudier i Sverige –  som ska göra det lättare för både vården och patienter att hitta information om pågående kliniska studier inom cancervården.
Cancerstudier i Sverige har utvecklats i samarbete med Nätverket för universitetssjukhusens prövningsenheter inom onkologi (NASTRO).

Det ligger både i sjukvårdens och patienternas intresse att deltagandet i kliniska studier ökar. Därför är databasen och webbsidan utformad så att inte bara sjukvården utan även patienter kan hitta och tillgodogöra sig informationen.

Lär dig mer om terapeutiska innovationer

Övrigt

EUPATI, Europeiska patienters akademi för terapeutiska innovationer, är det första patientledda utbildningsprojektet avseende innovativa läkemedel. Det är utformat av ledande europeiska patientorganisationer tillsammans med akademiska institutioner och läkemedels- och diagnostikföretag. Syftet är att tillhandahålla kunskap för alla som är intresserade av att lära sig mer om forskning och utveckling av läkemedel och erbjuder möjligheten att fritt upptäcka, anpassa och dela information på ett enkelt sätt.

Lär gärna mer om projektet på projektets hemsida.