Category Archives: Övrigt

Cancerstudier i Sverige

Övrigt

Regionala Cancercentrum har lanserat en ny e-tjänst – Cancerstudier i Sverige –  som ska göra det lättare för både vården och patienter att hitta information om pågående kliniska studier inom cancervården.
Cancerstudier i Sverige har utvecklats i samarbete med Nätverket för universitetssjukhusens prövningsenheter inom onkologi (NASTRO).

Det ligger både i sjukvårdens och patienternas intresse att deltagandet i kliniska studier ökar. Därför är databasen och webbsidan utformad så att inte bara sjukvården utan även patienter kan hitta och tillgodogöra sig informationen.

Lär dig mer om terapeutiska innovationer

Övrigt

EUPATI, Europeiska patienters akademi för terapeutiska innovationer, är det första patientledda utbildningsprojektet avseende innovativa läkemedel. Det är utformat av ledande europeiska patientorganisationer tillsammans med akademiska institutioner och läkemedels- och diagnostikföretag. Syftet är att tillhandahålla kunskap för alla som är intresserade av att lära sig mer om forskning och utveckling av läkemedel och erbjuder möjligheten att fritt upptäcka, anpassa och dela information på ett enkelt sätt.

Lär gärna mer om projektet på projektets hemsida.

Nätverket mot cancer är en av 30 organisationer i Forska!Sverige

Övrigt

I syfte att bidra till ökad hälsa och välstånd i Sverige går nu 31 organisationer ihop för att samverka under Forska!Sveriges ledning. Organisationerna, som representerar akademi, vård, näringsliv, fackförbund samt patient- och andra intresseorganisationer, kommer samverka långsiktigt för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård. Läs mer i Forska!Sveriges pressmeddelande.

Nyutgåva av boken ”Den ofrivillige resenären”

Övrigt

Är du drabbad av cancer, eller finns det någon i din närhet som har sjukdomen? Boken ”Den ofrivillige resenären, en bok om din cancerresa” vänder sig till alla cancerberörda.

Boken lanserades först på Världscancerdagen 2014 vid Nätverket mot cancers arrangemang på Berns och fick direkt en stor spridning. Den första tryckta upplagan på 15.000 exemplar tog slut på drygt ett år och under sommaren har Cancerresan arbetat med att ta fram och tillgängliggöra en uppdaterad version.

Boken går att läsa både online helt kostnadsfritt samt beställa i tryckt form. Läs mer om boken här.