Category Archives: Patientens röst

Tankar om HPV och jämlik HPV-vaccination

Patientens röst

Intervju med Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer. Katarina Johansson bildade Nätverket mot livmoderhalscancer 2006, numera Nätverket mot gynekologisk cancer, för att kämpa för att HPV-vaccin ska införas för flickor och pojkar.

Kan jag känna mig trygg som cancerpatient?

Är jag inte säker som Cancerpatient? Självklart kan du känna dig trygg med svensk cancervård och vara förvissad om att personalen arbetar för att ge dig bästa möjliga behandling och omsorg. Dessutom pågår sedan 10 – 15 år ett intensivt arbete med att göra sjukvård bättre och säkrare.

Patienter och närstående har dock hittills inte haft någon framträdande roll i detta arbete, vare sig i Sverige eller internationellt. Detta trots att det faktiskt finns saker patienter och närstående kan bidra med för en säkrare cancervård. Och det är detta vi beskriver i ”Säker Cancervård”. Syftet är inte att skrämma upp eller att vältra över ansvar, utan att ge dig och dina närstående en möjlighet att bidra till att din vård blir säkrare. ”Säker cancervård” vänder sig därför till dig som är eller har varit patient inom cancervården samt till närstående.

”Säker cancervård” är ett samarbete mellan Nätverket mot cancer, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag och Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland. Den kommer att presenteras i sin helhet på Världscancerdagen 4 februari 2018, men kan redan nu läsas på vår hemsida: http://www.natverketmotcancer.se/om-cancer/informationsmaterial/

Cancervården är till för patienten!

Att patientens delaktighet och medinflytande ska stärkas upprepas av politiker och beslutsfattare igen och igen men i verkligheten ligger Sverige långt efter andra länder. Sedan Regionala Cancercentrum inrättades 2010 har dessa bildat patient- och närståenderåd. Syftet
med råden är gott, nämligen att vara med i arbetet och kunna påverka framtidens cancervård. Men hur ser verkligheten ut för den enskilda patienten? Åtskilliga är de samtal jag får från arga, besvikna och upprörda patienter som blivit kränkande bemötta. Som mött vårdpersonal som inte lyssnat, blivit behandlade som mindre vetande och som i sin journal hittat kränkande anteckningar om sin person. Så här får det inte vara! Det måste till attitydförändringar. Ett respektfullt och icke kränkande bemötande och att se patienten som en resurs måste vara en självklarhet!

Läs hela vår debattartikel på cancerinformation.nu.

Nätverket mot cancer har lämnat synpunkter på Folkhälsomyndighetens förslag att HPV-vaccin mot cancer ska ges även till pojkar

Patientens röst

Nätverket mot cancers vision är en NOLLVISION CANCER – Ett samhälle fritt från cancer. Ett samhälle där alla erbjuds samma möjlighet till prevention mot cancer. Så är det inte idag då pojkar diskrimineras genom att inte få samma möjlighet som flickor att skydda sig mot HPV-relaterade cancerformer. Det är varken etiskt, rättvist eller jämlikt hållbart att – som vi gör i Sverige idag – bara vaccinera flickor mot HPV. Genom att HPV-vaccinera pojkar skyddas de mot HPV. Det ges även ett utökat skydd till ovaccinerade flickor samt skydd till unga hbqt-personer. HPV-vaccination av pojkar skulle utöver skydd med HPV-relaterade cancersjukdomar även skydda både pojkar och flickor mot kondylom.

Som Professor Joakim Dillner säger finns det inte så många sätt att förhindra cancer på men nu finns det vaccin som kan förhindra många typer av HPV-relaterad cancer. Därför tycker vi att det är viktigt att det vaccin som erbjuds i programmet ger ett så brett/heltäckande skydd som möjligt.
Nätverket mot cancer tillstyrker det lagda förslaget samt rekommenderar

– att pojkar ska omfattas av det statliga barnvaccinationsprogrammet och att staten för ett omedelbart införande i landsting/regioner anslår medel.

Läs hela vårt svar i bifogad pdf.

Länk till Folkhälsomyndighetens förslag samt beslutsunderlag.

Nominera till Årets cancernätverkare 2017

Hedersutmärkelsen tilldelas en person eller verksamhet som genom sitt engagemang stöttar Nätverket mot cancers målsättning att stärka patientens inflytande och möjligheter till optimal vård.

Nu har Du chansen att nominera en person eller en verksamhet som du tycker ska få hedersutmärkelsen. Utmärkelsen kommer att delas ut vid Världscancerdagen den 4 februari 2017 och består av ett diplom och äran.

Nominera till Årets cancernätverkare >>