Debattartikel 6 juni – Dagens vimmerby

Cancerrehabilitering är viktigt för att kunna förebygga och minska de psykiska, fysiska och sociala konsekvenserna av cancersjukdom. Rehabiliteringen är inte bara till för patientens förutsättningar till ett så bra liv som möjligt utan också för att stödja närstående. Och enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska alla patienter erbjudas cancerrehabilitering under hela sin vårdprocess. 

I grund och botten borde cancerrehabilitering ingå i de standardiserade vårdförloppen för cancer. Men i väntan på det så blir många patienter utan rehabilitering och förvärvar skador och biverkningar som hade kunnat undvikas eller mildras. Samtidigt har vi märkt att det är oerhört svårt att spåra hur många patienter som faktiskt får rehabilitering och vilka resultat detta ger. Detta hade kunnat vara en god grund för forskning, något som hade gett ännu större vinster för patienter och anhöriga.

Vårdens ansvar utifrån det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering, de vägledningar och checklistor som i dag finns, är mycket tydligt. Det borde alltså inte vara några problem att upprätta en strukturerad uppföljning och utvärdering av cancerrehabiliteringen i regionen. All personal inom hälso- och sjukvården i Region Kalmar län ska göra behovsbedömningar för att kunna ge rätt rehabiliteringsinsatser i rätt tid, med det nationella vårdprogrammet som stöd.

Läs hela artikeln på Dagens Vimmerby här >>>