Idag på Värdlscancerdagen skriver Nätverket mot cancer i Dagens samhälle att:

”Alla cancerpatienter har rätt till bästa behandlingen”

Vi hör allt oftare att cancerbehandlingarna blivit ”för dyra”. Men i stället för att sjukvården lägger pengar på omorganisationer och byråkrati måste mer av medlen gå till att verkligen bota sjuka. Cancer är ingen skyll dig själv-sjukdom, skriver Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer.

 

Läs hela artikeln här >>>