– Syftet är inte att undersöka om screening är effektivt, det vet vi redan. Det vi vill undersöka är snarare genomförbarheten och de logistiska utmaningar som finns, säger Gunnar Wagenius..

Efter många års diskussion är nu Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland på väg att dra i gång ett pilotprogram där kvinnor med en förhöjd risk att få lungcancer kommer att screenas. Kostnaden för satsningen – i förhållande till räddade liv – bedöms bli låg.

Stockholm blir i september först ut i landet med en pilotstudie där kvinnor som är eller har varit storrökare kommer att screenas för lungcancer, och det långsiktiga målet är att hitta fler tumörer i ett tidigt och behandlingsbart stadium. 

Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland ansvarar för studien som från starten nu i september till målet om två år ska ha screenat 1000 rökande kvinnor i åldersspannet 55 till 74 år. De kvinnor som kommer att få ett erbjudande om att delta tillhör upptagningsområdet för Bröstcentrum vid Södersjukhuset.

Några av de frågor som projektgruppen vill ha svar på är hur stora resurser en screeningverksamhet kommer att kräva, hur lång tid tar det att göra alla röntgenundersökningar, vilken inställning har de kvinnornas som erbjuds att delta i undersökningen.  Andra viktiga frågor är vilken svarsfrekvens de kommer att få på de enkäter som kommer att skickas ut, och om alla som har sagt att de vill delta verkligen kommer att göra det. 

LÄS HELA ARTIKELN HÄR>>>