Samverkansmodell 2.0 syftar till att skapa en hållbar form för samarbete med sikte på värdeskapande, innovationskraft och med individens hälsa i fokus. Detta projekt är ett gemensamt initiativ från patienter och närstående med representation från bland annat Riksförbundet Sällsynta diagnoser, Nätverket mot cancer, Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland, Forum spetspatient, Biobank Sverige, Genomic Medicine Sweden och ATMP Sweden.

Samarbete med patientföreningar efterfrågas idag i allt fler sammanhang. Det gäller sjukvården, myndigheter, forskning och innovationsmiljöer, med mera. En överblick över alla patientråd från offentliga parter tas fram just nu på uppdrag av Vinnova och samverkansprogrammet för hälsa och life science.

Det ökade antalet samverkansgrupperingar kan tyvärr inte anses vara en garant för ett mer jämlikt samhälle, med bättre möjligheter att påverka för oberoende ideella organisationer som diagnosföreningar.

Modell för lyckat samarbete
I projektet Samverkansmodell 2.0 kommer vi från Riksförbundet tillsammans med patientföreträdare från Nätverket mot cancer, Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland, Forum spetspatient och representanter från några av Sveriges ledande innovationsmiljöer inom hälsa och life science ta fram en modell för hur ett sådant samarbete kan lyckas.

Kartläggning av samverkansmodeller
Projektgruppen arbetar under första halvan av 2021 fram en detaljerad kartläggning av samverkansmodeller, både i forskningen och patientrörelsen. Under hösten och vintern 2021 kommer kunskapen användas för att utveckla en verktygslåda med rekommendationer och information om hur man skapar en framgångsrik samverkan i grupper med olika förutsättningar, behov och önskemål.

Nätverket mot cancer representeras av Margareta Haag.