Vet politikerna att klinikerna inte använder den senaste tekniken?

Varför anordnas cancergalor för att dra in forskningspengar när resultaten inte används i vården? Kanske ska vi i stället ordna galor som ger sjukvården hjälp med att implementera nya rön som till exempel gentester och se till att patienter får de mediciner som redan finns?

Läs hela vår debattartikel på Dagens medicin >>