Vill du stärka patienternas ställning är du välkommen upp på barrikaderna med oss Gabriel. Vi saknar dig där!

Debatt

Nu vet vi. Den nya patientlagen är ett misslyckande. När Myndigheten för vård- och omsorgsanalys presenterade sin slutrapport framgick att utvecklingen faktiskt gått baklänges. Det patientinflytande och den delaktighet som lagen var tänkt att stärka har minskat jämfört med året innan lagen trädde i kraft.

Läs vår debattartikel i Dagens medicin.