Bayer har, som ett led i att WHO uppmärksammar World Patient Safety Day den 17 september, tagit fram en serie korta filmer. Filmerna är på engelska, men med svensk undertext. De beskriver några vanliga symtom som kan uppstå vid cancersjukdom. Filmerna sänds på Youtube och är vardera på ca 2 minuter och tar upp följande symtom:
·         problem med aptiten
·         infektioner
·         uttalad trötthet (fatique)
·         inflammation i slemhinnorna i mun och svalg (oral mukosit)
·         irriterad hud
·         diarré och illamående
Först ut är aptitproblem och fatique